I Ty możesz pomóc


Przejdź do 1pomoc.org


Portal poświęcony na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeżeli będziesz świadkiem zdarzenia niepożądanego, to po zapoznaniu się z tą stroną będziesz wiedział jak postąpić. Pamiętaj, że ta wiedza może być niezbędna nawet w domu lub miejscu pracy.

AED24


Przejdź do aed24.pl


Portal ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat Defibrylatorów Automatycznych oraz uświadamianie społeczeństwa o tym, jak ważną rolę spełniają te urządzenia.