Usługi serwisowe


Przeglądy techniczne, naprawy, obsługa i wyboór sprzętu dla Państwa placówki.


CKK ResQ jest Państwa partnerem od 2006 r w przeglądach technicznych, naprawach, obsłudze i wyborze sprzętu dla Państwa placówki. Wspieramy Państwa szczególnie w obsłudze i naprawach defibrylatorów, ssaków, aparatów EKG, pomp infuzyjnych, pomp do żywienia pozajelitowego, pulsoksymetrów, kardiomonitorów,respiratorów niezależnie od producentów wszelkich czynności dokonujemy ściśle według podanych technicznych specyfikacji, posiadamy certyfikat ISO (DIN EN ISO 13485 i 9001) a koszt naszej obsługi i napraw jest zawsze weryfikowany przez Państwa.

 

W przypadku zaistniałej potrzeby tworzymy z Państwem wspólne rozwiązania i indywidualne modele finansowania, na przykład w ramach indywidualnie przygotowanych umów serwisowych. Kładziemy olbrzymi nacisk na ciągłe doskonalenie naszego zespołu poprzez szkolenia w kraju i poza granicami. Nasza oferta to opieka nad Państwa sprzętem co prowadzi do trwałej redukcji kosztów oraz gwarancji usług na najwyższym oczekiwanym przez Państwa poziomie. Obsługujemy placówki na terenie całej Polski a nasi serwisanci aby zminimalizować czas reakcji docierają do Państwa na miejsce. W razie potrzeb służymy sprzętem zastępczym. Nasza oferta jest odpowiedzią na wzrastające wymagania odnośnie dbałości o sprzęt medyczny, nadzoru nad nim i odpowiedzialności. Wierzymy, że prawidłowa opieka nad urządzeniami ratującymi życie jest istotnym elementem wpływającym, na jakość opieki zdrowotnej.

 

Nasza oferta to opieka nad Państwa sprzętem co prowadzi do trwałej redukcji kosztów oraz gwarancji usług na najwyższym oczekiwanym przez Państwa poziomie.

Obsługujemy placówki na terenie całej Polski a nasi serwisanci aby zminimalizować czas reakcji docierają do Państwa na miejsce. W razie potrzeb służymy sprzętem zastępczym.

Nasza oferta jest odpowiedzią na wzrastające wymagania odnośnie dbałości o sprzęt medyczny, nadzoru nad nim i odpowiedzialności. Wierzymy, że prawidłowa opieka nad urządzeniami ratującymi życie jest istotnym elementem wpływającym, na jakość opieki zdrowotnej.

 

W ramach naszego serwisu oferujemy następujące usługi:

 • serwis urządzeń medycznych, przeglądy techniczne, konserwacje, kalibracje, naprawy
 • audyt posiadanego sprzętu medycznego
 • analizę zasobów i ocenę jakości posiadanego sprzętu
 • analizę kosztów eksploatacji poszczególnych urządzeń
 • nadzór nad terminowością przeglądów

 

Nasza firma posiada dwa doskonale i profesjonalnie wyposażone centra serwisowe znajdujące się w Gliwicach i Łoziskach k/Warszawy. Na wyposażenie składa się markowy i nadzorowany sprzęt pomiarowy wiodących producentów, stanowiska pomiarowe są odpowiednio przygotowane i zerowane. Stoły robocze są uziemione poprzez opornik 1 MOhm, posiadają ochronę antystatyczną zgodną z ochroną ESD (Electrostaic Discharge) oraz stanowią strefę EPA (z ang. ESD Protected Area - strefa chroniona antystatycznie) zgodnie z wymogami i normami. Zatrudniamy osoby z kwalifikacjami, wykształceniem kierunkowym oraz z wieloletnim doświadczeniem i stażem zawodowym. W skład naszego zespołu wchodzi 19 osób odpowiednio zmotywowanych i zdeterminowanych oraz w pełni zaangażowanych w swoją pracę.

Pomorskie Centrum Certyfikacji


Normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 13485:2016-04


W celu podniesienia jakości świadczonych usług, oferowanych produktów oraz w trosce o bezpieczeństwo Klienta i Użytkownika oraz pracowników, nasza firma wdrożyła i została certyfikowana przez dedykowaną jednostkę certyfikująca firmę Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.  Zintegrowany System Zarządzania Jakością w oparciu o normyPN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04.

PCC
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 uregulowała i uporządkowała procesy zachodzące w firmie, zwiększając naszą orientację na Klienta, Użytkownika sprzętu i bezpieczeństwo. Oferowanymi przez nas produktami zajęła się norma PN-EN ISO 13485:2016-04  (wyroby medyczne). Dzięki niej oferowane przez nas usługi i wyroby są bezpieczne, przyjazne i możliwie wysokiej jakości. Wdrożone dwie normy stworzyły Zintegrowany System Zarządzania Jakością, który doskonali naszą firmę pod każdym względem, monitorując i spełniając jednocześnie wymagania i oczekiwania Klienta. Kontrolę i nadzór nad całym Systemem sprawuje Pełnomocnik Systemu Jakości kreując i posługując się Polityką jakości. Polityka jakości dotyczy całej firmy i jest głównym wyznacznikiem organizacji i zarządzania. Jest motorem doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem, dzięki któremu można utrzymywać i poprawiać efekty działalności mającej wpływ na jakość i bezpieczeństwo naszych Klientów, wyrobów i usług.

  

 Dzięki temu, iż nasza firma prawidłowo identyfikuje potrzeby klienta, wspiera jego potrzeby i monitoruje produkty zyskała miano zaufanej i profesjonalnej. Na dowód tego pod naszą opieką jest sprzęt medyczny w ilości ponad 10000 na terenie całego kraju i przeprowadzamy rocznie 5000-7000 interwencji serwisowych. Dodatkowo, w czasie akcji korekcyjnych i prewencyjnych, wspieramy naszych klientów w kontaktach z Jednostkami Notyfikowanymi oraz Urzędem Rejestracji Produktów Medycznych i Wyrobów Biobójczych.

Przepisy prawne


Systematyczne przeglądy i kalibracja urządzeń medycznych wykorzystywanych do zabiegów i diagnostyki.


Każda placówka zajmująca się ochroną zdrowia, w myśl obowiązujących przepisów, musi dokonywać systematycznych przeglądów i kalibracji urządzeń medycznych wykorzystywanych do zabiegów i diagnostyki. Wszelkie czynności związane z utrzymaniem w ruchu urządzeń medycznych muszą mieć podstawy prawne by w przypadku wystąpienia incydentów medycznych można było określić zakres odpowiedzialności przy ewentualnym dochodzeniu odszkodowawczym.

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Wyrobach Medycznych zapisano:

 • Art. 90 ust. 6.  Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który stosuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności zawierającą daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.
 • Art. 90 ust. 7. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6.
 • Art. 90 ust. 8. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania przez niego używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Art. 90 ust. 9. Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli.

 

Każde urządzenie medyczne wykorzystywane do zabiegów i diagnostyki powinno posiadać indywidualną dokumentację z wpisami określającymi: producenta, rodzaj aparatu, typ aparatu, numer seryjny, datą produkcji oraz inne istotne parametry użytkowe i identyfikacyjne. Istotną rzeczą jest przechowywanie informacji związanych z instalacją urządzenia, szkoleniem pracowników oraz warunkami eksploatacji. Uprawnione podmioty powinny w odpowiedni sposób dokonywać adnotacji o wszelkich czynnościach, które zostały wykonane przy urządzeniu. Dotyczy to w szczególności napraw, konserwacji i przeglądów oraz kalibracji.

DeviceCARD


System do kompleksowego zarządzania informacją o sprzęcie medycznym


Niezliczona ilość różnych urządzeń medycznych oraz różnych wymogów odnośnie ich serwisowania powoduje, że dokumentacja w postaci założonych paszportów technicznych jest niezbędna do utrzymania nad nimi pełnego nadzoru, a co za tym idzie dopuszczenia do ich bezpiecznej eksploatacji.

 
Każde urządzenie medyczne wykorzystywane do zabiegów i diagnostyki powinno posiadać indywidualną dokumentację z wpisami określającymi: producenta, rodzaj aparatu, typ aparatu, numer seryjny, datą produkcji oraz inne istotne parametry użytkowe i identyfikacyjne. Istotną rzeczą jest przechowywanie informacji związanych z instalacją urządzenia, szkoleniem pracowników oraz warunkami eksploatacji. Uprawnione podmioty powinny w odpowiedni sposób dokonywać adnotacji o wszelkich czynnościach, które zostały wykonane przy urządzeniu. Dotyczy to w szczególności napraw, przeglądów oraz kalibracji.
Każda placówka zajmująca się ochroną zdrowia, w myśl obowiązujących przepisów, musi dokonywać systematycznych przeglądów i kalibracji urządzeń medycznych wykorzystywanych do zabiegów i diagnostyki. Wszelkie czynności związane z utrzymaniem w ruchu urządzeń medycznych muszą mieć podstawy prawne by w przypadku wystąpienia incydentów medycznych można było określić zakres odpowiedzialności przy ewentualnym dochodzeniu odszkodowawczym.


Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych:

 •  Art. 90 ust. 1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania.
 •  Art. 90 ust. 6. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który stosuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności zawierającą daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.
 •  Art. 90 ust. 7. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6.
 •  Art. 90 ust. 8. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania przez niego używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 •  Art. 90 ust. 9. Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli.


DeviceCARD jest systemem opartym o strukturę słownikową, tak więc wdrożenie systemu wymaga minimalnego nakładu ze strony użytkownika. Spójne dane o producentach, firmach serwisowych oraz typach urządzeń pozwalają na szybkie stworzenie kompletnej bazy danych o użytkowanych wyrobach medycznych.

 

Potencjalni Użytkownicy systemu DeviceCARD to:

 • producenci sprzętu medycznego;
 • właściciele i użytkownicy sprzętu medycznego;
 • dystrybutorzy sprzętu medycznego;
 • podmioty dokonujące napraw i konserwacji;
 • organy nadzoru.

 

Oczekiwane efekty wdrożenia systemu DeviceCARD to:

 • kompletna lista inwentaryzacyjna sprzętu w jednostce;
 • pełna informacja na temat aktualnego stanu technicznego urządzeń wraz z historycznymi danymi o naprawach i przeglądach;
 • możliwość planowania czynności związanych z eksploatacją techniczną urządzeń;
 • natychmiastowa lokalizacja urządzeń objętych akcjami serwisowymi producentów;
 • możliwość weryfikacji uprawnień firm serwisujących sprzęt medyczny;
 • możliwość ustalenia pochodzenia sprzętu medycznego oraz kontrola obiegu sprzętu używanego;

 

Jeśli jesteś właścicielem/użytkownikiem to dzięki systemowi DeviceCARD:

 • uzyskasz pełną widzę na temat posiadanego sprzętu medycznego;
 • będziesz miał kompleksowy system nadzoru nad eksploatacją sprzętu medycznego;
 • będziesz miał natychmiastowy dostęp do informacji o posiadanym sprzęcie oraz wykonywanych czynnościachJeśli jesteś producentem to dzięki systemowi DeviceCARD:

 • uzyskasz pełną i aktualizowaną listę użytkowników swoich urządzeń medycznych;
 • będziesz w stanie dotrzeć do każdego urządzenia;
 • będziesz miał nadzór nad procedurami serwisowymi;

 

Więcej informacji o systemie DEVICECARD - PRZEJDŹ DO STRONY

 

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem lub wypróbowaniem systemu, prosimy o Kontakt.