Szkolenia


Edukacja w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i medycznej.


Nasza firma zajmuje się edukacją w zakresie udzielania pomocy przed-medycznej i medycznej dla różnych grup docelowych. W ramach prowadzonej działalności prowadzimy szkolenia według standardów American Heart Association (AHA) w zakresie BLS AED, ACLS i PALS. Dodatkowo prowadzimy kursy autorskie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologów, służb ochrony, pracowników edukacji oraz zakładów pracy.


Programy i czas szkoleń indywidualnie dopasowujemy do potrzeb zamawiającego.
Nowatorski styl prowadzenia zajęć oraz możliwość dopasowania się do Państwa potrzeb, powodują, że większość klientów zostaje z nami na stałe.
Miejsca, w których prowadzimy szkolenia to: zakłady pracy, przychodnie, konferencje, szkolenia stacjonarnie zorganizowane we wcześniej wyznaczonych lokalizacjach.
To my dojeżdżamy wraz z całym sprzętem edukacyjnym do Państwa. Dzięki temu możemy zmniejszyć ponoszone przez naszych klientów koszty.

 

Szkolimy między innymi:

 • lekarzy, lekarzy stomatologów;
 • pielęgniarki;
 • ratowników;
 • nauczycieli;
 • młodzież szkolną;
 • pracowników zakładów pracy;
 • każdego kto chce podnieść swoje kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy.

 
W ramach naszej akredytacji prowadzimy szereg kursów opartych na wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W zależności od potrzeb oraz specjalizacji medycznej sa to jedno- lub dwudniowe szkolenia obejmujące zarówno teorię, jak i ćwiczenia praktyczne.


Najpopularniejsze z naszych kursów to:

 • Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie (BLS for Healthcare providers);
 • Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie (ACLS);
 • Zaawansowane Zabiegi ratujące Życie u dzieci (PALS).


W zależności od czasu trawania kursu oraz wytycznych AHA, kurs może byc zakończony egzaminem, po zdaniu którego każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

BLS for Healthcareproviders


Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie dla pracowników Ochrony Zdrowia


Założenia kursu:

Szkolenie ma na celu nauczenie technik w zakresie podstawowych zabiegów ratujących życie dla dorosłych i użycia defibrylatora automatycznego.
Kurs uczy szybkiego rozpoznawania kilku stanów zagrażających życiu.

 

Grupa docelowa:

Pracownicy służby zdrowia, np. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, rehabilitanci, lekarze stażyści, nauczyciele akademiccy, studenci kierunków medycznych i pielęgniarskich.

 

Omawiane tematy:

 • Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia
 • Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci
 • Obsługa defibrylatora automatycznego (AED)
 • Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych u dorosłych i dzieci

Heartsaver AED


Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie z wykorzystaniem defibrylatora AED


Założenia kursu:

Szkolenie ma na celu nauczenie technik w zakresie podstawowych zabiegów ratujących życie dla dorosłych i użycia defibrylatora automatycznego. Może być poszerzony o elementy związane z postępowaniem u dzieci i niemowląt jeżeli uczestnicy szkolenia mieszkają lub pracują w środowiskach gdzie są dzieci. W czasie kursu uczestnicy uczą się również użycia elementów ochronnych (maska z filtrem) oraz udzielania pierwszej pomocy w zadławieniach.
Szkolenie ma na celu również nauczenie jak rozpoznawać sygnały 3 głównych zagrożeń: atak serca, udar i zadławienie.

 

Grupa docelowa:

Pracownicy w miejscu pracy, pracownicy opieki, opiekunki, policjanci, personel pokładowy w samolotach, ochroniarze, rodziny pacjentów z wysokim ryzykiem nagłej śmierci z powodu chorób serca, inni ratownicy którzy odpowiadają za udzielenie pomocy i chcą poszerzyć swoją wiedzę o umiejętność stosowania defibrylatora automatycznego.

 

Omawiane tematy:

 • Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia
 • Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci
 • Obsługa defibrylatora automatycznego (AED)
 • Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych u dorosłych i dzieci
 • Rozpoznawanie i zabezpieczanie urazów (złamania, urazy kręgosłupa)
 • Postępowanie w zabezpieczaniu ran (krwawienie, krwotok)
 • Zasłabnięcia i omdlenia
 • Postępowanie w niedocukrzeniu
 • Postępowanie w stanach padaczkowych
 • Pozycja boczna ustalona (kiedy i dlaczego)
 • Postępowanie przy porażeniu prądem
 • Postępowanie przy bólach w klatce piersiowej

ACLS Advanced Cardiac Life Support


Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie


Założenia kursu:

Szkolenie ma na celu dostarczenie i doskonalenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do oceny i reakcji w ciągu pierwszych minut nagłego zatrzymania krążenia u osoby dorosłej. Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowanych instruktorów AHA którzy prowadzą zajęcia według najnowszych wytycznych American Heart Associations. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z 10 podstawowymi sytuacjami mogącymi prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia.

 

Omawiane tematy:

Kurs z zakresu ACLS trwa minimum 16 godzin i obejmuje:

 •  podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne;
 •  postępowanie w zatrzymaniu krążenia;
 •  bezpieczną defibrylację;
 •  najczęstsze stany zagrożenia życia u dorosłych;
 •  etykę resuscytacji oraz decyzje o jej zakończeniu.


Kurs ma na celu wyrobienie prawidłowych nawyków i promowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia u osób dorosłych.
Zajęcia maja charakter interaktywny i są prowadzone w grupach maksymalnie 7 osobowych z wykorzystaniem zaawansowanych fantomów.

Stany nagłe stomatologia


Kurs kierowany do osób posiadających wykształcenie medyczne pracujących na co dzień w gabinetach stomatologicznych.


Kurs ma na celu promowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia u osób dorosłych. Czas szkolenia to 8 godzin w czasie, których certyfikowany instruktor uczy lub doskonali wiadomości uczestników. Nauczanie przebiega w grupach max 8 osobowych.

 

Głównymi tematami kursu są:

 • rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia;
 • udrożnienie i zabezpieczenie dróg oddechowych;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej;
 • obsługa defibrylatora AED;
 • usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych;
 • wstrząs anafilaktyczny;
 • krwotok, wstrząs hipowolemiczny;
 • przełom nadciśnieniowy;
 • hipoglikemia, udar mózgu, padaczka;
 • przygotowanie pacjentów przyjmujących leki obniżające krzepliwość do zabiegów stomatologicznych;
 • ćwiczenia w zabezpieczaniu dojścia dożylnego, alternatywne drogi podawania leków.

 

Uczymy umiejętności praktycznych na zaawansowanych manekinach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu w gabinecie stomatologicznym. Zwracamy szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności uzyskiwania dostępu żylnego, alternatywnych dróg podawania leków (wkłucie doszpikowe). Doradzamy i komponujemy skład niezbędnych leków i środków dla danego gabinetu, ustalamy optymalny skład zestawu przeciwwstrząsowego. Wszystkie te czynności są przeprowadzane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ukończenie kursu jest honorowane certyfikatem AHA na poziomie BLS - AED po zdanym egzaminie testowym i praktycznym.

 

Ramowy program kursu:

Czas 00:00 - 00:15 powitanie uczestników, przedstawienie instruktorów, przedstawienie celu kursu
Czas 00:15 - 00:45 wykład BLS - AED
Czas 00:45 - 00:50 podział na grupy; rozdanie materiałów ćwiczeniowych
Czas 00:50 - 1:20 zabezpieczenie miejsca, bezpieczeństwo własne, udrożnienie dróg oddechowych
Czas 1:20 - 1:50 masaż pośredni serca; wentylacja zastępcza
Czas 1:50 - 2:20 ćwiczenia
Czas 2:20 - 2:40 wykład wstrząs anafilaktyczny
Czas 2:40 - 3:00 obsługa defibrylatora AED
Czas 3:00 - 3:30 ćwiczenia
Czas 3:30 - 4:00 wykład: wstrząs hipowolemiczny, krwotok
Czas 4:00 - 4:30 ciało obce w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci
Czas 4:30 - 5:00 zabezpieczenie dostępu dożylnego, alternatywne drogi podawania leków w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
Czas 5:00 - 6:00 przygotowanie pacjenta przyjmującego leki obniżające krzepliwość do zabiegu stomatologicznego
Czas 6:00 - 6:30 wykład: przełom nadciśnieniowy
Czas 6:30 - 7:00 wykład: postępowanie w padaczce, hipoglikemii, hiperglikemii, udarze mózgu
Czas 7:00 - 7:20 ćwiczenia pozycja boczna ustalona
Czas 7:20 - 7:50 zaliczenie testowe
Czas 7:50 - 8:00 podsumowane kursu

Stany nagłe w POZ


Kurs kierowany do osób posiadających wykształcenie medyczne pracujących na co dzień w przychodniach.


Kurs ma na celu promowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia u osób dorosłych. Czas szkolenia to 8 godzin w czasie, których certyfikowany instruktor uczy lub doskonali wiadomości uczestników. Nauczanie przebiega w grupach max 8 osobowych.

 

Głównymi tematami kursu są:

 • rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia;
 • udrożnienie i zabezpieczenie dróg oddechowych;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej;
 • obsługa defibrylatora AED;
 • usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych;
 • wstrząs anafilaktyczny;
 • ostre zespoły wieńcowe;
 • przełom nadciśnieniowy, krytyczne ciśnienie tętnicze;
 • udar mózgu;
 • różnice w postępowaniu z dorosłym, dzieckiem i niemowlakiem.

 

Uczymy umiejętności praktycznych na zaawansowanych manekinach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.. Zwracamy szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności uzyskiwania dostępu żylnego, alternatywnych dróg podawania leków (wkłucie doszpikowe). Doradzamy i komponujemy skład niezbędnych leków i środków dla danej jednostki. Wszystkie te czynności są przeprowadzane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ukończenie kursu jest honorowane certyfikatem AHA na poziomie BLS - AED po zdanym egzaminie testowym i praktycznym.

 

Ramowy program kursu:

Czas 00:00 - 00:15 powitanie uczestników, przedstawienie instruktorów, przedstawienie celu kursu
Czas 00:15 - 00:45 wykład BLS - AED
Czas 00:45 - 00:50 podział na grupy; rozdanie materiałów ćwiczeniowych
Czas 00:50 - 1:20 zabezpieczenie miejsca, bezpieczeństwo własne, udrożnienie dróg oddechowych
Czas 1:20 - 1:50 masaż pośredni serca; wentylacja zastępcza
Czas 1:50 - 2:20 ćwiczenia
Czas 2:20 - 2:40 wykład wstrząs anafilaktyczny
Czas 2:40 - 3:00 obsługa defibrylatora AED
Czas 3:00 - 3:30 ćwiczenia
Czas 3:30 - 4:00 wykład: ostre zespoły wieńcowe
Czas 4:00 - 4:30 ciało obce w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci
Czas 4:30 - 5:00 zabezpieczenie dostępu dożylnego, alternatywne drogi podawania leków w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
Czas 5:00 - 6:00 algorytm postępowania u dzieci
Czas 6:00 - 6:30 wykład: przełom nadciśnieniowy
Czas 6:30 - 7:00 wykład: postępowanie w padaczce, hipoglikemii, hiperglikemii, udarze mózgu
Czas 7:00 - 7:20 ćwiczenia pozycja boczna ustalona
Czas 7:20 - 7:50 zaliczenie testowe
Czas 7:50 - 8:00 podsumowane kursu

Stany nagłe w szkole


Kurs kierowany jest do osób nie posiadających wykształcenia medycznego.


Ma on na celu promowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci. Czas szkolenia to 8 godzin, w czasie których certyfikowany instruktor AHA uczy lub doskonali wiadomości uczestników Nauczanie przebiega w grupach max. 8 osobowych. Szkolenie ma charakter interaktywny.

 

Głównymi tematami są:

 • rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia;
 • udrożnienie i zabezpieczenie dróg oddechowych;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci;
 • obsługa defibrylatora AED;
 • usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych u dorosłych i dzieci;
 • rozpoznawanie i zabezpieczanie urazów (złamania, urazy kręgosłupa);
 • postępowanie w zabezpieczaniu ran (krwawienie, krwotok);
 • zasłabnięcia i omdlenia;
 • niedocukrzenie;
 • padaczka;
 • pozycja boczna ustalona (kiedy i dlaczego);
 • napad astmy oskrzelowej;
 • ból w klatce piersiowej;
 • krwotok z nosa.

 

Uczymy umiejętności praktycznych na manekinach z wykorzystaniem sprzętu i środków potrzebnych w danej sytuacji. Zwracamy szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności pojedynczej osoby oraz uczymy jak współdziałać w grupie. W trakcie zajęć jest czas przewidziany na nabycie umiejętności radzenia sobie z tłumem i własnym stresem. Doradzamy i komponujemy skład niezbędnych leków i środków dla danej szkoły; ustalamy optymalny apteczki szkolnej. Proponujemy ciągłe merytoryczne wsparcie przy odnawianiu apteczek. Wszystkie te czynności są przeprowadzane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ukończenie kursu jest honorowane certyfikatem AHA na poziomie BLS - AED po zdanym egzaminie testowym i praktycznym.

 

Ramowy program kursu:

Czas 00:00 - 00:15 Powitanie uczestników, przedstawienie instruktorów, przedstawienie celu kursu
Czas 00:15 - 00:45 Wykład BLS - AED
Czas 00:45 - 00:50 Podział na grupy; rozdanie materiałów ćwiczeniowych
Czas 00:50 - 1:20 Zabezpieczenie miejsca, bezpieczeństwo własne, udrożnienie dróg oddechowych
Czas 1:20 - 1:50 Masaż pośredni serca; wentylacja zastępcza
Czas 1:50 - 2:20 Ćwiczenia całości algorytmu postępowania
Czas 2:20 - 2:40 Zaopatrzenie złamania, urazów głowy i kręgosłupa
Czas 2:40 - 3:00 Obsługa defibrylatora AED
Czas 3:00 - 3:30 Ćwiczenia całości algorytmu postępowania
Czas 3:30 - 4:00 Wykład: ból w klatce piersiowej; zasłabnięcie i omdlenie; napad astmy oskrzelowej
Czas 4:00 - 4:30 Ciało obce w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci
Czas 4:30 - 5:00 Wykład: postępowanie w padaczce, niedocukrzeniu
Czas 5:00 - 6:00 Ćwiczenia pozycja boczna ustalona
Czas 6:00 - 6:30 Ćwiczenia: postępowanie w przypadku krwawienia, krwotoku, krwotok z nosa
Czas 6:30 - 6:50 Ćwiczenia: całości algorytmu
Czas 6:50 - 7:00 Pytania w grupach
Czas 7:20 - 7:50 Zliczenie w formie testu
Czas 7:50 - 8:00 Podsumowanie kursu